29 juni 2016

Werkgevers

Up-en-run-trainingen-logo

 Wist u dat de kostenbesparing voor zieke werknemers die de training Up and Run volgen maar liefst gemiddeld € 30.000,= per deelnemende medewerker is?

Gratis stockfoto 193Een zieke werknemer kost de werkgever al gauw € 250,= per dag. Gemiddeld zijn werknemers met een burn-out 189 werkdagen ziek. Een enorme kostenpost voor werkgevers dus. Het is werkgevers er dan ook veel aan gelegen ervoor te zorgen dat hun werknemers niet ziek worden of, als de werknemer zich al heeft ziek gemeld, ervoor te zorgen dat de werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk kan. Het gebeurt dan ook niet zelden dat werknemers, onder druk van de werkgever, te snel weer aan het werk gaan, terwijl de werknemer nog niet van de klachten verlost is. De werknemer wordt dan opnieuw ziek of kan lange tijd niet op het niveau functioneren dat de werkgever van hem of haar gewend was. Een goede begeleiding van de werknemer is dan ook zowel voor de werkgever als voor de werknemer van groot belang. Wij streven, samen met de werkgever én de werknemer naar een zo spoedig mogelijk herstel en re-integratie op de werkvloer. Bij re-integratie op de werkvloer begeleiden wij onze deelnemers goed en is het van groot belang dat zij zich gesteund en begeleid voelen, zowel door de coach als door de werkgever. De ervaring leert dat werknemers die in de gelegenheid gesteld worden te overleggen over hun eigen herintreden sneller weer aan de slag gaan en grotere stappen nemen dan wanneer hen een re-integratietraject wordt opgelegd.

Voor deelnemers die nog niet toe zijn aan een re-integratietraject kan een voortraject op maat worden besproken.

Voor wie is de training bedoeld?

De training “Up-and-Run” is bedoeld voor werknemers die langdurig ziek zijn als gevolg van overbelasting, depressie en burn-out en voor werknemers die dreigen ziek te worden door overbelasting, conflicten op de werkvloer of een dreigende burn-out of depressie. Daarnaast is de training geschikt voor iedereen die meer dan een steuntje in de rug kan gebruiken op fysiek en mentaal gebied. Om ‘het roer om te kunnen gooien’, weer oog te krijgen voor het eigen welzijn, met een gezonde en frisse kijk de toekomst tegemoet te kunnen zien en weer fit aan de slag te kunnen op de werkvloer, is verandering nodig.

Wat houdt de training in?

Up and Run is een unieke, intensieve training waarbij een combinatie van Coaching, Beweegtraining en Voedingsadvies wordt aangeboden. Op alle vlakken kan uw werknemer zo werken aan een verandering in de manier van denken over en omgaan met problemen, de fysieke weerbaarheid versterken en, wanneer dat nodig is, het bereiken van een gezond gewicht. De werknemer wordt door een team van ervaren Coaches gedurende gemiddeld 10 weken begeleid. De ervaring leert dat werknemers in staat zijn de ingezette verandering zelf voort te zetten na 10 weken. Waar nodig kan uitbreiding van het aantal weken worden aangevraagd en ingezet.

De training bestaat uit de volgende onderdelen:

 • 10 x coachingssessie
 • 10 x beweegsessie (hardlopen en wandelen zijn in elke regio beschikbaar, veel regio’s bieden extra beweegmogelijkheden. Vraag ons naar de opties)
 • 5 x voedingsadvies van een voedingsdeskundige

Kosten voor dit pakket: € 1.625,= ex. BTW

De training wordt op maat gemaakt. Het aantal sessies kan derhalve afwijken van het bovengenoemde aantallen. Daarnaast kan het onderdeel ‘voedingsadvies’ worden weggelaten op verzoek van de deelnemer. Ook in dat geval zullen wij een offerte op maat maken.

 

Team - high five - poppetjesOnze visie

Tijdens het coachingstraject wordt gewerkt aan de mentale weerbaarheid. Hierbij maken we gebruik van o.a. cognitieve gedragstherapie.

De wekelijkse beweegtrainingen zorgen voor de aanmaak van o.a. adrenaline, endorfine en serotonine in de hersenen. Deze stoffen zijn nodig om je beter, fitter en sterker te gaan voelen.

Voeding heeft uiteraard een enorme wisselwerking met ons welbevinden. Eet je niet goed, dan kan dat gevolgen hebben voor hoe je je voelt en ook voor de fysieke gezondheid.

Door de combinatie te maken tussen deze 3 disciplines wordt de deelnemer gestimuleerd en gemotiveerd om verandering in te zetten die nodig is om te voorkomen dat de deelnemer (opnieuw) ziek wordt door stress of andere factoren en vooral voor het aanleggen van een zeer stevig fundament voor de toekomst. Tijdens de therapeutische sessies onderzoeken we wat de deelnemer nodig heeft om een betere mentale kracht te bereiken. We zoeken naar kwaliteiten en vinden manieren om deze kwaliteiten het beste te kunnen inzetten.

De beweegtrainingen en de cognitieve gedragstherapie hebben zo een versterkend effect op elkaar. De deelnemer voelt zich in relatief korte tijd zowel geestelijk als lichamelijk fitter en leert vanuit deze stabielere basis omgaan met moeilijkheden voor nu en voor de toekomst. Niet alleen de fysieke conditie, maar ook de mentale weerbaarheid, de flexibiliteit en het zelfvertrouwen verbeteren aanzienlijk. Yoga en pilates zijn erop gericht de deelnemer in balans te laten komen met lichaam en geest. Zo versterken en bespoedigen ook yoga en pilates het herstel.

Wanneer de training ingezet wordt als actieve re-integratietraining zullen wij in samenwerking met de werkgever, bedrijfsarts en de trainee streven naar een zo spoedig mogelijke terugkeer op de werkvloer, waar mogelijk zo vroeg mogelijk in het traject, zodat de werknemer gedurende de re-integratiefase intensief kan worden begeleid. Het moment van re-integratie is afhankelijk van de fysieke en mentale gezondheid van de werknemer.

Organisator Wegwijs CC streeft naar een landelijke dekking. Neem contact met ons op voor meer informatie of vragen over de mogelijkheden in de regio waar u woont.

Onderdelen

Up and Run bestaat uit Cognitieve Gedragstherapie (CGt), Beweegtraining en Voedingsadvies.

Therapeutische sessies (CGT):

Intake, behandelplan, 10 therapeutische sessies (inclusief intake) en een eindrapportage

(contactmomenten met werkgever of arboarts behoren tot de mogelijkheden)

“Up and Run” verzuimpreventie training

De verzuimpreventie training is gericht op het voorkomen van verzuim van werknemers die psycho-sociale of emotionele moeilijkheden in de privésfeer of op de werkvloer ervaren en hier zelf niet meer uit komen. Tijdens de intake wordt een individueel behandelplan opgesteld. In de basis wordt uitgegaan van 10 therapeutische sessies. Uitbreiding van het aantal sessies, zowel op het gebied van bewegen en voeding als van de therapeutische sessies, behoort tot de mogelijkheden.

 “Up and Run” re-integratie training

De re-integratie training van “Up and Run” is bedoeld voor werknemers die ziek zijn gemeld als gevolg van psycho-sociale of emotionele problemen. Tijdens de intake wordt een individueel behandelplan opgesteld. In overleg met werkgever en werknemer zal worden bekeken of de betreffende werknemer in aanmerking komt voor de re-integratie training of dat een voortraject wenselijk is. Doel van de 10-weekse re-integratie training is om de werknemer in een zo vroeg mogelijk stadium onder begeleiding te laten re-integreren. Vanuit deze intensieve begeleiding zal de werknemer zich veiliger, gehoord én gesteund voelen. De werknemer leert het geleerde in praktijk te brengen en kan zo interactief werken aan het verstevigen van het fundament.

Het komt voor dat een werknemer meer tijd nodig heeft om het lichaam eerst tot rust te laten komen voordat een intensieve training kan worden ingezet als behandeling. De werknemer kan dan in aanmerking komen voor een voorprogramma. De werknemer ontvangt hierover informatie wanneer in overleg blijkt dat hij/zij (nog) niet geschikt is om deel te nemen aan de training.

Zowel voor- als vervolgtrajecten zijn mogelijk. Deze trajecten worden volledig op maat gemaakt. Dat geldt zowel voor CGt als de Beweegtrainingen en Voedingsadvies.

Algemene informatie

 • Tijdens de periode van 10 weken bestaat in sommige regio’s de mogelijkheid tot het volgen van 2 groepssessies waarin o.a. wordt geoefend met het stellen van grenzen, het omgaan met conflicten op de werkvloer en eventuele moeilijkheden in de toekomst en we gaan dieper in op de begrippen verwachting, erkenning en waardering
 • De laatste therapiesessie betreft een afsluitend gesprek waarin de beweegtraining en therapiesessies zullen worden geëvalueerd en de deelnemer een eindrapportage krijgt overhandigd. Eventuele vervolgtrajecten m.b.t. de beweegsessies, voedingsadvies en/of de therapiesessies behoren tot de mogelijkheden.

Beweegtraining kan bestaan uit: hardlopen of wandelen (A) en yoga of pilates (B):

A. Beweegtraining (hardlopen of wandelen): 10 trainingen van +/- 1 uur

De beweegtrainingen worden verzorgd door de ervaren en opgeleide Trainers. Gelet wordt op techniek, voorkomen van blessures en het lopen op eigen tempo en capaciteit.

De wekelijkse beweegtrainingen zijn met name gericht op het ontwikkelen van innerlijke motivatie en een goed dag- en week ritme. Het gaat hierbij in eerste instantie niet om het in korte tijd bereiken van doelen met betrekking afstand of snelheid.

De trainingen bestaan uit verschillende bewegingsvormen rondom wandelen en hardlopen en zijn geschikt voor verschillende, individuele activiteitenniveaus.

Aan de volgende onderwerpen wordt aandacht besteed:

 • Bouwen aan motivatie, ritme en zelfdiscipline
 • Tijd nemen voor jezelf, hoe doe je dat?
 • Bewustwording en acceptatie. Er wordt aandacht besteed aan het stellen van doelen en grenzen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de zintuiglijke waarneming (wat ruik, hoor, zie je als je aan het lopen bent). De bewustwording van de omgeving zorgt ervoor dat de trainee beter leert aan te voelen wanneer hij/zij over de grens gaat
 • Prachtige, verschillende looproutes; gevarieerde oefeningen
 • Het stellen van een reëel en bij de trainee passend doel voor de hardloop- of wandeltrainingen, met als doel minstens 3 keer per week actief te bewegen
 • Aandacht voor achterliggende motiverende redenen om regelmatig actief te bewegen, incl. eenvoudige oefeningen

B. Beweegtraining: Yoga of Pilates: 10 trainingen van 1 uur

De yoga- en pilateslessen worden verzorgd door ervaren Yoga en Pilates docenten. Tijdens de lessen wordt gelet op houding en innerlijke balans. Het doel is om binnen deze 10 weken een basis te creëren voor het voortzetten van de nieuwe levensstijl, het zoeken naar mentale en fysieke balans en rust.

De trainingen bestaan uit verschillende niveaus en zijn daardoor geschikt voor deelnemers die nooit eerder yoga of pilates hebben gevolgd, maar ook voor gevorderden.

Voedingsadvies en weegmomenten

Uit onderzoek is gebleken dat 6% van de werknemers in Nederland kampt met een combinatie van psychische problemen en overgewicht of juist ondergewicht. Voor deze mensen én voor alle mensen die een gezondere leefstijl willen ontwikkelen op het gebied van voeding biedt deze training tevens de mogelijkheid om gebruik te maken van de diensten van een voedingsdeskundige. Onze voedingsdeskundigen zijn allen opgeleid en hebben een eigen praktijk.

 

Wat bieden wij nog meer?

Up and Run Trainingen biedt daarnaast Incompany Coachingsgesprekken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Wij maken een offerte op maat voor u: contact@up-and-run.nl.

 

 

terug naar homepage