30 juni 2016

Werknemers

Voor wie is de training bedoeld?

Gratis stockfoto 107De training “Up-and-Run” is bedoeld voor werknemers die langdurig ziek zijn als gevolg van overbelasting, depressie en burn-out en voor werknemers die dreigen ziek te worden door overbelasting, conflicten op de werkvloer of een dreigende burn-out of depressie en voor iedereen die meer dan een steuntje in de rug kan gebruiken op fysiek en mentaal gebied. Om ‘het roer om te kunnen gooien’, weer oog te krijgen voor het eigen welzijn, met een gezonde en frisse kijk de toekomst tegemoet te kunnen zien en weer fit aan de slag te kunnen op de werkvloer, is verandering nodig.

Wat houdt de training in?

Je krijgt gedurende 10 weken lang zo’n 25 afspraken (dit is inclusief Voedingsdeskundige). Een intensief programma dus. Wil je:

 • anders leren denken en beter leren omgaan met problemen
 • fysiek fitter worden door beweging en
 • misschien zelfs wel je voedingspatroon aanpassen

dan helpt deze intensieve begeleiding jou om die verandering teweeg te kunnen brengen. Door de cognitieve gedragstherapie in combinatie met de wekelijkse beweegtrainingen wordt je gestimuleerd en gemotiveerd om verandering in te zetten die nodig is om te voorkomen dat je (opnieuw) ziek wordt door stress of andere factoren. Tijdens de Cognitieve Gedragstherapie onderzoeken we wat je nodig hebt om een betere mentale kracht te bereiken. We zoeken naar kwaliteiten en vinden manieren om deze kwaliteiten het beste te kunnen inzetten. Door te bewegen komen stoffen (o.a. adrenaline, endorfine en serotonine) in de hersenen vrij die ervoor zorgen dat jij je beter, fitter en sterker gaat voelen. De beweegtrainingen en de cognitieve gedragstherapie hebben zo een versterkend effect op elkaar. In relatief korte tijd voel je je zowel geestelijk als lichamelijk fitter en leer je, vanuit deze stabielere basis, omgaan met moeilijkheden voor nu en voor de toekomst. Niet alleen de fysieke conditie, maar ook de mentale weerbaarheid, de flexibiliteit en het zelfvertrouwen verbeteren aanzienlijk. Bij de beweegtrainingen kan in een aantal regio’s ook gekozen worden voor yoga en pilates. Deze vormen van beweging zijn erop gericht om jou weer in balans te laten komen met lichaam en geest. Zo versterken en bespoedigen ook yoga en pilates het herstel.

Wanneer de training ingezet wordt als actieve re-integratietraining zullen wij in samenwerking met de werkgever, bedrijfsarts en de werknemer streven naar een zo spoedig mogelijke terugkeer op de werkvloer, waar mogelijk zo vroeg mogelijk in het traject, zodat jij als werknemer gedurende de re-integratiefase intensief kan worden begeleid. Het moment van re-integratie is afhankelijk van de fysieke en mentale gezondheid van de werknemer.

In de basis* bestaat de training uit de volgende onderdelen:

 • 10 sessies op basis van Cognitieve Gedragstherapie
 • 10 x hardlopen, wandelen, yoga of pilates (let op, niet in elke regio is het volledige aanbod beschikbaar)
 • 5 x afspraak bij een voedingsdeskundige

* De training wordt op maat gemaakt. Het aantal sessies kan derhalve afwijken van deze basis.

De onderdelen

Cognitieve Gedragstherapie (CGt):

Bij Cognitieve Gedragstherapie, afgekort met CGt, gaan we er vanuit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die ons een negatief gevoel kunnen geven, maar vooral de manier waarop we met onze problemen om gaan.  Tijdens de CGt kijken we naar hoe jij nu denkt over en omgaat met lastige situaties. We kijken naar hoe efficiënt dat voor jou is en welke gedachten en gedragingen misschien wel efficiënter voor jou werken. Door het nieuwe gedrag goed te oefenen merk je dat het je steeds makkelijker af gaat. CGt is één van de meest toegepaste behandelvormen en is zeer effectief gebleken. De behandeling voor Up and Run bestaat uit een intake, behandelplan en 10 therapeutische sessies (inclusief de intake).

De training wordt ingezet als Verzuimpreventie training en als Re-integratietraining.

Beweegtraining kan bestaan uit: hardlopen, wandelen, yoga of pilates

Beweegtraining (hardlopen of wandelen): 10 trainingen van +/- 1 uur

Gratis stockfoto 105De beweegtrainingen worden verzorgd door de ervaren en opgeleide Trainers. Gelet wordt op techniek, voorkomen van blessures en het lopen op eigen tempo en capaciteit.

De wekelijkse beweegtrainingen zijn met name gericht op het ontwikkelen van innerlijke motivatie en een goed dag- en week ritme. Het gaat hierbij in eerste instantie niet om het in korte tijd bereiken van doelen met betrekking afstand of snelheid.

De trainingen bestaan uit verschillende bewegingsvormen rondom wandelen en hardlopen en zijn geschikt voor verschillende, individuele activiteitenniveaus.

Aan de volgende onderwerpen wordt aandacht besteed:

 • Bouwen aan motivatie, ritme en zelfdiscipline
 • Tijd nemen voor jezelf, hoe doe je dat?
 • Bewustwording en acceptatie. Er wordt aandacht besteed aan het stellen van doelen en grenzen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de zintuiglijke waarneming (wat ruik, hoor, zie je als je aan het lopen bent). De bewustwording van de omgeving zorgt ervoor dat de trainee beter leert aan te voelen wanneer hij/zij over de grens gaat
 • Prachtige, verschillende looproutes; gevarieerde oefeningen
 • Het stellen van een reëel en bij de trainee passend doel voor de hardloop- of wandeltrainingen, met als doel minstens 3 keer per week actief te bewegen
 • Aandacht voor achterliggende motiverende redenen om regelmatig actief te bewegen, incl. eenvoudige oefeningen

yoga - poppetjeBeweegtraining: Yoga of Pilates: 10 trainingen van 1 uur

De yoga- en pilateslessen worden verzorgd door ervaren Yoga en Pilates docenten. Tijdens de lessen wordt gelet op houding en innerlijke balans. Het doel is om binnen deze 10 weken een basis te creëren voor het voortzetten van de nieuwe levensstijl, het zoeken naar mentale en fysieke balans en rust.

De trainingen bestaan uit verschillende niveaus en zijn daardoor geschikt voor deelnemers die nooit eerder yoga of pilates hebben gevolgd, maar ook voor gevorderden.

Voedingsadvies en weegmomenten

Uit onderzoek is gebleken dat 6% van de werknemers in Nederland kampt met een combinatie van psychische problemen en overgewicht of juist ondergewicht. Voor deze mensen én voor alle mensen die een gezondere leefstijl willen ontwikkelen op het gebied van voeding biedt deze training tevens de mogelijkheid om gebruik te maken van de diensten van een voedingsdeskundige. Onze voedingsdeskundigen zijn allen opgeleid en hebben een eigen praktijk.

Kosten en vergoedingen 

Wilt u zich weer fit voelen en vraagt u zich af of uw werkgever de kosten voor deze training draagt? De kosten voor verzuimpreventie of re-integratie worden in de meeste gevallen vergoed door de werkgever. Neem contact op met uw werkgever of vraag Up and Run Trainingen om hier een bemiddelende rol in te spelen. Wij verzoeken u in het geval bemiddeling gewenst is ons een mail te sturen. U kunt uw mail richten aan: contact@wegwijscc.nl. Vermeld duidelijk in het onderwerp dat het gaat om de training Up and Run.

terug naar de homepage